Σχεδιασμός

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό της συσκευασίας και της μακέτας για τα προϊόντα σας, ανάλογα με το είδος της επιχείρησής σας. Για εμάς ο σχεδιασμός της μακέτας είναι η δημιουργία και η εξέλιξη ιδεών που βελτιώνουν την εμφάνιση του προϊόντος με σκοπό το όφελος τόσο του χρήστη όσο και του κατασκευαστή.

Το δημιουργικό ή η μακέτα θα σχεδιαστεί με γνώμονα την εκτύπωση, ώστε να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά για να υπάρχει μείωση κόστους, χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα.