Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι δεξιότητες που ζητούν οι επιχειρήσεις από τους εργαζόμενους είναι να μπορούν να διαχειρίζονται και να διαθέτουν σωστά τους πόρους, ν’ αποκτούν και να ερμηνεύουν πληροφορίες, να κατανοούν τα περίπλοκα συστήματα, να κατέχουν τον τεχνολογικό «αλφαβητισμό» και να διαθέτουν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας. Η νέα γενιά προσωπικού, διαθέτει και τις 4 παραπάνω δεξιότητες.

Έτσι, για την επιτυχία μιας εταιρείας, ένας σημαντικός και καθοριστικός παράγοντας είναι η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της, στο σύνολό της. Από τον απλό εργαζόμενο μέχρι τ’ ανώτατα στελέχη.