Προεκτύπωση

  • Φιλμ: Ο γραφίστας παραδίδει την μακέτα στο στάδιο προεκτύπωσης (ατελιέ), απώτερος σκοπός είναι να συνδυαστούν τα στοιχεία ώστε με την εκτύπωση να δοθεί όμοια σειρά αντιτύπων. Γι’ αυτό τον λόγο, όλα τα στοιχεία της μακέτας (εικόνες, κείμενα ή ηλεκτρονικά δεδομένα), μετατρέπονται σε φιλμ. Όλα τα φιλμ στηρίζονται στις ίδιες βασικές αρχές για την κατασκευή τους.
  • Ένθεση: Αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή των στοιχείων σε φιλμ, πραγματοποιείται η ένθεση, δηλαδή η ένταξη ενός κειμένου και μιας εικόνας μέσα σε μια άλλη εικόνα ή κάποιο φόντο. Ο ενθέτης συγκεντρώνει όλα τα φιλμ και με οδηγό την μακέτα δημιουργεί ολοκληρωμένες σελίδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάποιο έγχρωμο δοκίμιο.
  • Σύστημα ηλεκτρονικού δοκιμίου με 98% απόδοση των χρωμάτων CMYK - PANTONE: ο στόχος του δοκιμίου είναι η προβολή των χρωμάτων των φιλμ, σε χάρτινη επιφάνεια, πριν την εκτύπωση. Στόχος είναι επίσης και ο έλεγχος των εργασιών της προεκτύπωσης ώστε να χρησιμοποιηθούν ως οδηγοί για τον ποιοτικό έλεγχο των χρωμάτων στην εκτύπωση.
  • Μοντάζ: τα φιλμ τα οποία παράγονται κατά την διαδικασία της ένθεσης, συναρμολογούνται από τον μοντέρ, πάνω σε διαφάνειες (χρωμοφάν), το οποίο αποτελεί το στάδιο του μοντάζ. Σκοπός του μοντάζ είναι να δώσει στα φιλμ την τελική τους θέση, έτσι ώστε, να κατασκευαστούν οι εκτυπωτικές πλάκες. Γι’ αυτό σε κάθε πλάκα, αντιστοιχεί ένα χρωμοφάν.

Μοντάζ γίνεται για όλες τις κατασκευές εντύπων.