Συσκευασίες καλλυντικών, φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων , οδηγίες χρήσης και μεταλλιζέ κουτιά.